22 Април – Ден на планета Земја

Денес, 22.04-2021година, по повод “Ден на планетата Земја” во нашето училиште се изведе акција позеленување и садење на садници со цел да го разубавиме училишниот двор и да допринесеме во борбата за поубава средина и почист воздух. Акцијата се изведе со наставници и ученици со физичко присуство во наставата.

Одговорен наставник:
Снеже Тодорова

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе