НОВ ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 4 – 9 одд

 

ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“

Центар,Скопје

 

НОВ ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

за  наставата  со учење на далечина

од 4 – 9 одделение

(од  16.11.2020)

 

 

наставен час

времетраење

 

 • 1

 

 1. 00 – 8.30

 

 • 2

                                            

 1. 40 – 9.10

 

голем одмор

 

 1. 10 – 9.30

 

 • 3

 

 1. 30 – 10.00

 

 • 4

 

 1. 10 – 10.40

 

 • 5

 

 1. 50 – 11.20

 

 • 6

 

 1. 30 – 12.00

 

 • 7

                                          

 1. 10 – 12.40

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе