60 години постоење на ООУ “Димитар Миладинов”

Училиштето мое го слави името свое !