ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

 

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:29:48 ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

Почитувани родители и ученици, ООУ „Димитар Миладинов“ – Центар подготви база на податоци, едукативни содржини и интернет сајтови, со единствена цел, нашата настава од училница да ја продолжиме во Вашите домови!

 

Активности за период од 11.3.2020 до 20.3.2020

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЛИНК

МАТЕМАТИКА

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ПРИРОДНИ НАУКИ

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ОПШТЕСТВО

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ЛИНК

 

Материјали и насоки за онлајн настава по сите предмети ( во период од 23.3.2020 до 27.3.2020 год,)

ПРЕВЗЕМИ

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе