Џебчиња за мобилни телефони

Стигнаа и џебчињата за мобилните телефони, новата учебна година започна со наместени џебчиња.  По иницијатива и соработка на Советот на родители и Училишниот одбор истата беше реализирана.