Информација за уписи

ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“

Центар,Скопје

 

 

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ

 

Во прво одделение во учебната 2020/21 год.

 се запишуваат деца кои

до крајот на 2020 год. ќе наполнат  6 години.

 

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИ

 ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ Е ВО МЕСЕЦ  ЈУНИ

 

 

       ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 • потврда за примените задолжителни вакцини на детето,издадена од надлежна здравствена установа
 • потврда за стоматолошки преглед,издадена од надлежна здравствена установа
 • фотокопија од извод од матичната книга на родени на детето
 • лична карта на родител/старател на детето

 

До 25 мај потребно е да се пополни и прати пријава за упис на следнава е-адреса: upisidimitarmiladinov@yahoo.com

 

Пријавата превземетете ја на следниов ЛИНК

 

 

 

Во опфатот на ООУ„Димитар Миладинов“

влегуваат следниве булевари и улици:

 

 

 • булевари: „Македонија“;   „Кочо Рацин“
 • улици:
 • „Јордан Мијалков“
 • „Герман“
 • „11Октомври“
 • „Св. Кирил и Методиј“
 • „Христо Ботев“
 • „Даме Груев“
 • „Филип Втори Македонски“
 • „Чеде Филиповски“
 • „Мукош“
 • „Ваташа“
 • „Томе Пуре“
 • „Мирче Мацан“
 • „Тодор Палица“
 • „Мирче Ацев“
 • „Егејска“
 • „Пролет“
 • „Павел Шатев“
 • „Зелен Пазар“
 • „26“ „28“      „29“     „33“     „34“    „343“

 

 

 • Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон
 • Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе