Наградени ученици на натреварите по математика за учебната 2021/2022

Име и презиме одд награда
Општински натпревар
Филип Хаџи-Велков 6 I
Срна Талевска Стефановска 6 II
Лука Анѓеловски 6 III
Дарјан Станојловиќ 6 П
Дамјан Станојловиќ 6 П
Емил Петровска 6 П
Марко Банишки 6 П
Елена Ивановска 6 П
Ангел Мукоски 7 II
Лука Пауновски 7 II
Петар Дамјаноски 8 I
Кристина Трајковска 8 I
Бодан Николов 8 I
Кристијан Лазовски 8 III
Магдалена Атанасовска 9 II
Никола Пешевски 9 III
Марин Пенџерковски 9 Учество
Мартин Иванковиќ 9 Учество
Регионален натпревар
Филип Хаџи-Велков 6 I
Лука Анѓеловски 6 II
Дарјан Станојловиќ 6 П
Ангел Мукоски 7 III
Лука Пауновски 7 III
Бодан Николов 8 I
Петар Дамјановски 8 II
Магдалена Атанасовска 9 III
Никола Пешевски 9 П
Републички натпревар
Филип Хаџи-Велков 6 I
Лука Анѓеловски 6 III
Ангел Мукоски 7 I
Лука Пауновски 7 П
Петар Дамјаноски 8 I
Бодан Николов 8 II

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе