НАЈДОБАР УЧЕНИК ОД ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Општина Центар

– „Повеќе…“

НАЈДОБАР УЧЕНИК ОД ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Општина Центар

Честики за Искра Дамјаноска за постигнатиот успех во досегашното образование.
Посебна чест и задоволство ми е што денес го вреднуваа постигнатиот успех на нашиот првенец, која изминативе девет години успешно го претставуваше нашето училиште со најдобри постигнати резултати на повеќе државни натпревари.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе