Натпревари

Ана Дамјановска 6в одд – втора награда
Виктор Трајковски 5a – трета награда
на државниот натпревар по природни науки одржан на 28.05.22
Петар Дамјаноски 8а – прва награда трето место
Катја Додевска 8в – трета награда
Магдалена Атанасовска 9а – трета награда
на државниот натпревар по биологија одржан на 21.05.22