Новогодишна Приредба по повод Новогодишните и Божиќните празници.

– „Повеќе…“

Новогодишна Приредба по повод Новогодишните и Божиќните празници.
Подготвено од учениците и наставничките:
Марија Коцевска наставник по француски јазик и Мартина Калеска наставник по музичко образование.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе