Одбележување на 5ти јуни Денот на заштита на животната средина

– „Повеќе…“

Одбележување на 5ти јуни Денот на заштита на животната средина со следните активности: засадување на растенија и изработка на постери со пораки за будење на еколошката свест за зачувување на животната средина.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе