Одбележување на “Европски Ден на јазиците”.

Одбележување на “Европски Ден на јазиците”. Неговата екселенција Амбасадорот на Франција. “La journée européenne des langues”. S.E. M. L’Ambassadeur de France en Macédoine du Nord Cyrille Baumgartner.
Градоначалик на општина Центар Саша Богдановиќ, Директор на Француски Институт и Одговорната на јазично аташе при Француски Институт Ljupka Dimova.Потпишување меморандум за соработка помеѓу ООУ”Димитар Миладинов” и Француски институт во Скопје – Institut français de Skopje.
ООУ „Димитар Миладинов“ ,Центар , Скопје