Организација на настава и прием на првачиња 2021 година.

– „Повеќе…“

Организација на настава и прием на првачиња 2021 година.
ООУДимитар Миладинов ,Центар ,Скопје

Ве молиме клинкете на линковите подолу(текстот со подвлечена линија) за да ги превземете документите:

Прием на првачиња

Списоци на ученици прво одделение.

Организација на настава 2021/2022

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе