ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

 

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:16:38 ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

Почитувани родители и ученици, ООУ „Димитар Миладинов“ – Центар подготви база на податоци, едукативни содржини и интернет сајтови, со единствена цел, нашата настава од училница да ја продолжиме во Вашите домови!

 

Активности за период од 11.3.2020 до 20.3.2020

 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЛИНК

ЛИНК

 

 ПРИРОДНИ НАУКИ

ЛИНК

ОПШТЕСТВО

ЛИНК

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ЛИНК

ОПШЕСТВО

КВИЗ

МАТЕРИЈАЛ

МАТЕМАТИКА

МАТЕРИЈАЛ


 

Активности за период од 23.3.2020 до 29.3.2020

 

Природни Науки

МАТЕРИЈАЛ

МАТЕМАТИКА, МАКЕДОНСКИ И ОПШЕСТВО

ЛИНК

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе