Приредба за прием на првачиња

Почитувани,

Свечената приредба за прием на првачиња ќе се одржи на 03.09.2018 со почеток од 08:30 часот во свечената сала.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе