Проширен и саниран паркинг простор

По долгогодишните напори за проширување и санација на просторот кој е предвиден за паркирање. Конечно новата учебна година ќе биде започната со проширен и саниран паркинг простор. Продолжуваме со добратата работа.