Противпожарна вежба одржана во училиштето.

– „Повеќе…“

Успешно спроведена противпожарна вежба во соработка со Пожарна Скопје и Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Центар.
Успешна евакуација на учениците и вработените од ООУ Димитар Миладинов- Скопје, Центар. Благодарност и до Општина Центар.
Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе