Резултати од Општински наптревар по англиски јазик на учениците од 5-9 одделение

Резултати од Општински наптревар по англиски јазик на учениците од 5-9 одделение


Со голема чест ги објавуваме резултатите на нашите ученци од V до IX одделение на Општинскиот натревар по англиски јазик ЕЛТАМ, кој се оддржа онлајн на 20.03.2021. Нивниот успех е пред се нивна но и наша гордост. На овој акредитиран натпревар нашите ученици од сите одделенија освоија први места и тоа:

5 одд.

1. Нина Ќосиќ- прво место, ментор Грозданка Стојковска

2. Филип Хаџи-Велков -прво место, ментор Грозданка Стојковска

6 одд.

1. Надја Димитрова- прво место, ментор Александра Пекевска

2. Тамара Јанакиевски -прво место, ментор Александра Пекевска

7 одд

1. Бодан Николов – прво место, ментор Наташа Стамболиска

2. Луна Димитриева-прво место, ментор Наташа Стамболиска

8 одд

1. Миа Хаџи-Димова- прво место, ментор Грозданка Стојковска

2. Тамара Ташковска- прво место, ментор Грозданка Стојковска

9 одд

1. Ана Живковска- прво место, ментор Соња Димитрова

2. Марко Гогушевски- прво место, ментор Соња Димитрова

Со нови успеси продолжуваме понатаму на регионалниот ЕЛТАМ натпревар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе