Упис на првачиња во новата 2023/2024 година

Согласно Законот за основно образование, започнувајќи од 01.05.2023 година до 31.05.2023 година, ООУ „Димитар Миладинов“ – Центар, Скопје, врши упис на првaчиња во новата учебна 2023/2024 година.

Прилог документи:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе