План на простории

Дијаграм на простории

Основа на приземје

Основа на кат

Планови за евакуација

*податоци за 2023/24 учебна година.