Задоволство и радост во учењето и работата се цел кон која тежнееме.

Запишување во прво одделение…

Информации од јавен карактер…

општински награди

🥇 83 први места
🥈 86 втори места
🥉 85 трети места

регионални награди

🥇 72 први места
🥈 48 втори места
🥉 42 трети места

државни награди

🥇 29 први места
🥈 24 втори места
🥉 28 трети места

меѓународни награди

🥇 12 први места
🥈 7 втори места
🥉 5 трети места.