Упис

Почитувани родители,

 • Во прво одделение cе запишуваат деца кои до крајот на годината ќе наполнат 6 години.
 • Запишувањето на ученици во прво одделение е во месец мај.
 • Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон;
 • Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишувaње. Во овој случај родителот/старателот треба да донесе согласност од училиштето од реонот во кој живее/престојува со која се одобрува истото;

Во опфатот на ООУ„Димитар Миладинов“ влегуваат следниве булевари и улици:

булевари:

 • „Македонија“ 
 • „Кочо Рацин“ (сите парни броеви, непарни бр. од 13 до крај)

улици:

 • „Јордан Мијалков“ (непарни броеви) 
 • „Герман“
 • „11 Октомври“ (непарни броеви од 17-23, парни 14-86)
 • „Св.Кирил и Методиј“ (парни броеви) 
 • „Христо Ботев“
 • „Даме Груев“ (парни броеви, непарни броеви 1 и 3 со сите влезови)
 • „Филип Втори Македонски“ (парни броеви)
 • „Чеде Филиповски“ 
 • „Мукош“ 
 • „Ваташа“ 
 • „Томе Пуре“ 
 • „Мирче Мацан“ 
 • „Тодор Палица“ 
 • „Мирче Ацев“ 
 • „Егејска“ 
 • „Павел Шатев“ 
 • „Зелен Пазар“ 
 • „26“ „28“ „29“ „33“ „34“ „343“