Регистар на простории

КодСпратбр.ТипПредметОписКорисникТип
309309ХодникХодник на 3 спратХодник
311311КабинетГеографијаЛево Географија Наташа ВелковскаНаташа ВелковскаКабинет
312312КабинетФизикаЛево Физика АидаФизика АидаКабинет
313313КабинетРускиРуски не се користиКабинет
314314КабинетИсторијаИсторија Ивица ТрајковскиИвица ТрајковскиКабинет
315315КабинетГеографијаГеографија Габриела ГраорковскаГабриела ГраорковскаКабинет
316316КабинетМакедонскиДесно Македонски М ЦилевскаМ ЦилевскаКабинет
317317УчилницаДесно 8БКабинет
318318КабинетАнглискиАнглиски Александра ПекевскаАлександра ПекевскаКабинет
319319КабинетМатематикаМатематика Бети СтојоскаБети СтојоскаКабинет
320320КабинетМатематикаМатематика Катерина СтаменковиќКатерина СтаменковиќКабинет
321321КабинетАнглискиАнглиски Грозданка СтојковскаГрозданка СтојковскаКабинет
334334Тоалет5Тоалет МТоалет
335335Тоалет4Тоалет ЖТоалет
209209ХодникХодник на 2 спратХодник
211211КабинетХемијаЛево Хемија Марија АпостоловаМарија АпостоловаКабинет
212212КабинетБиологијаЛево Биологија Марија НасковскиМарија НасковскиКабинет
232232Тоалет4ТоалетТоалет
213213ДругоАрхиваЗатворена со полици и цвеќиња
214214КабинетМузичкоМузичко Бојана ПетровиќБојана ПетровиќКабинет
215215КабинетМатематикаМатематика Весна Кочовска ИвановскаВесна Кочовска ИвановскаКабинет
216216УчилницаДесно 1БУчилница
217217КабинетФранцускиДесно Француски Александра Давидовиќ О НилАлександра Давидовиќ О НилКабинет
218218КабинетМакедонскиМакедонски Соња Дракуловска БогадонвскаСоња Дракуловска БогадонвскаКабинет
219219Училница2а Ивана Крстевска и Снеже ТодороваИвана Крстевска и Снеже ТодороваУчилница
220220Училница5б Даниела ГајдоваДаниела ГајдоваУчилница
221221Училница2б Бранкица Петревска и Маја ТрајковскаБранкица Петревска и Маја ТрајковскаУчилница
234234Тоалет5Тоалет МТоалет
235235Тоалет4Тоалет ЖТоалет
109109ХодникХодник на 1 спратХодник
111111УчилницаЛево 1а Весна Кусакатска и Елица ФилиповскаВесна Кусакатска и Елица ФилиповскаУчилница
112112УчилницаЛево 3а Лидија Путиќ и Симона АнастасовскаЛидија Путиќ и Симона АнастасовскаУчилница
132132Тоалет4ТоалетТоалет
113113ДругоПомошна просторија Под архива кај скалите врата?Помошна просторија
114114КабинетГерманскиГермански Ана АрсоскаАна АрсоскаКабинет
115115Училница3б Анета Таневска Кристина ДимчевскаАнета Таневска Кристина ДимчевскаУчилница
116116УчилницаДесно 3в Мирјана и Билјана ИвановскаМирјана и Билјана ИвановскаУчилница
117117УчилницаДесно 4а Снежана ХристовскаСнежана ХристовскаУчилница
118118Училница4б Наташа Самарска МилановаНаташа Самарска МилановаУчилница
119119Училница4в Катерина и Лидија БозаревскаКатерина и Лидија БозаревскаУчилница
120120Училница5-а Сандра ЗдравевскаСандра ЗдравевскаУчилница
141141ДругоПерсонал за хигиенаПерсонал за хигиенаПомошна просторија
121121КабинетИнформатикаИнформатика Вања Спирковска и Катерина ГеоргиеваВања Спирковска и Катерина ГеоргиеваКабинет
134134Тоалет4ТоалетТоалет
151151АдминистрацијаДомаќин / СметководителАдминистрација
152152АдминистрацијаСекретарАдминистрација
153153АдминистрацијаПедагогАдминистрација
154154АдминистрацијаПсихологАдминистрација
155155АдминистрацијаДиректорАдминистрација
161161Тоалет1Тоалет МТоалет
162162Тоалет1Тоалет ЖТоалет
156156АдминистрацијаНаставничка канцеларијаАдминистрација
156а156аДругоЧајна кујнаАдминистрација
009009ХодникХодник на приземјеХодник
010010ДругоПросторија со посебен влез полна со ѓубреПросторија
031031ДругоПортирницаПомошна просторија
011011КабинетТехничкоТехничко ???Кабинет
032032Тоалет1Тоалет МТоалет
033033Тоалет1Тоалет ЖТоалет
034034ДругоМензаМенза
035035ДругоОставаПомошна просторија
036036ДругоБиблиотекаБиблиотека
018018КабинетЛиковноЛиковно – Маја РистовскаМаја РистовскаКабинет
019а019аДругоСтоматологПомошна просторија
019б019бКабинетРускиРуски ЕленаЕленаКабинет
021021КабинетИнформатикаИнформатика стараКабинет
041041АдминистрацијаХаусмајсторАдминистрација
042042ДругоМагацин на хаусмајсторПомошна просторија
043043ДругоМагацин под скалиПомошна просторија
044044ДругоСоблекувална МСоблекувална
045045ДругоСоблекувална ЖСоблекувална
046046Тоалет1Тоалет МТоалет
047047Тоалет1Тоалет ЖТоалет
048048ДругоБазенБазенБазен
051051ФЗОСпортска салаСала
051а051аДругоОстава за спортски реквизити
051б051бКабинетФЗОКанцеларија ФЗОЈован Миловски, Андреа Стојановски и Анета Гоцева
052052ФЗОСвечена салаСала
061061ФЗОФЗОИгралиште плаво пред влезИгралиште
062062ФЗОФЗОИгралиште задно форцаИгралиште
063063ФЗОФЗОИгралиште балонИгралиште
080080ДругоШивална
081081ДругоГрадинка
082082ДругоТалентирани деца
За 2023/24 учебна година.

*податоци за 2023/24 учебна година.