Стручни органи

Совет на одделенски наставници

Одд.Пар.Наставник
11-аВесна Кусакатска
Елица Филиповска
1-бВалентина Тодоровска
Илина Вељановска
22-аИвана Крстевска
Снеже Тодорова
2-бБранкица Петревска
Маја Трајковска
33-аЛидија Путиќ
Симона Анастасовска
3-бАнета Танчева
Кристина Димчевска
3-вБилјана Иваноска
Мирјана Бошков
44-аСнежана Христова
4-бНаташа Самарска-Миланова
4-вЛидија Бозаревска
55-аСандра Здравеска
5-бДаниела Гајдова

Совет на одделенски наставници

Наставникнаставен предмет
Митра ЦилевскаМакедонски јазик
Лидија ПаневскаМакедонски јазик
Соња Дракуловска БогдановскаМакедонски јазик
Вештини за живеење -7 одделение
Изборен предмет според нова концепција во 6 одд
Даниела ТакашмановаАнглиски јазик
Грозданка СтојковскаАнглиски јазик
Наташа СтамболискаАнглиски јазик
Александра ПекевскаАнглиски јазик
Александра Давидовиќ О НилФранцуски јазик
Вештини за живеење -7 одделение
Ана АрсоскаГермански јазик
Катерина СтаменковиќМатематика
Бети С.Стојановскаматематика
администратор за ЕСАРУ
Весна Кочовска ИвановскаМатематика
Иновации администратор за ЕСАРУ
Ивица ТрајковскиИсторија
Божо БубалоИсторија и општество
Нашата татковина
Истражување на родниот крај
Габриела ГраорковскаГеографија
Нашата татковина
Истражување на родниот крај
Наташа ВелковскаГеографија
Природни науки
Билјана ГеоргиевскаГраѓанско образование
Етика
Марија НасковскаБиологија
Аида ПетровскаФизика
Катерина ЃеоргиеваТехничко образование и информатика
Маја РистовскаЛиковно образование
Бојана Петровиќ АлексоваМузичко образование
Хор и оркестар
Проекти од музичка уметност
Јован МиловскиФизичко и здравствено образование
Андреа СтојановскиФизичко и здравствено образование
Анета ГоцеваФизичко и здравствено образование
Татјана Илиескафизичко и здравствено образование
Марија АпостоловаХемија
Природни науки
администратор за ЕСАРУ
Рада МанчеваФизика
Маја ЈакимовскаЕтика на религиите
Вања СпирковскаИнформатика
Tехничко образование и информатика
Изборен предмет: проектирање

*податоци за 2023/24 учебна година.