Секретар

М-р. Стерја Димов

  • магистер по право од областа на интелектуална сопственост
  • работна позиција: секретар, советник за општи и нормативно-правни работи
  • Покрај македонскиот јазик активно говори англиски и влашки јазик.
  • Од март 2022 година дел од ООУ Димитар Миладинов-Центар, Скопје.