Совет на одделенски наставници

Одд.Пар.Наставник
11-аВесна Кусакатска
Елица Филиповска
1-бВалентина Тодоровска
Илина Вељановска
22-аИвана Крстевска
Снеже Тодорова
2-бБранкица Петревска
Маја Трајковска
33-аЛидија Путиќ
Симона Анастасовска
3-бАнета Танчева
Кристина Димчевска
3-вБилјана Иваноска
Мирјана Бошков
44-аСнежана Христова
4-бНаташа Самарска-Миланова
4-вЛидија Бозаревска
55-аСандра Здравеска
5-бДаниела Гајдова

*податоци за 2023/24 учебна година.