Детската недела – спортски игри

📣Последен ден од Детската недела во организација на Општина Центар.

📣Учество на учениците од ООУ”Димитар Миладинов” во категоријата “спортски игри”.

Честитки до сите учесници 🍀