Француски институт во Скопје

📣Посета на Француски институт во Скопје – Institut français de Skopje на учениците од 6то одд при ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар заедно со наставничката по француски јазик и директорката.

👀Разгледување на медијатеката во Француски Институт, користење на информатичка поддршка со интересни содржини за наставата 💻осознавање на предагошките ресурси достапни за нашите ученици. 📚📚📚