Стипендии на најталентирани

📣Во пресрет на денот на Општината 3-ти Ноември, денес беа доделени стипендии на најталентираните, најдобрите и најупешните ученици од ООУ”Димитар Миладинов”-Скопје, Центар од областа на: културата и науката.

📚Стипендисти од областа на науката🥇Петар Дамјаноски, Бодан Николов, Ангел Мукоски и Луна Димитриева.

📚Стипендисти од областа на културата🥇 Јана Веселинова, Елена Кочарева и Стефани Јаневска.

Стипендиите ги додели раководителката на сектор образование и наука при општина Центар.

Благодарност до Општина Центар за континуитетот во давање поддршка, мотивација и вреднување на трудот на нашите ученици 👏