Награда од НЛБ банка по повод Денот на штедењето

Честитки за нашите иновативни и креативни ученици од IV-б одд заедно со наставничките Даниела Гајдова и Славица Димитриевска за добиената награда од НЛБ банка по повод Денот на штедењето и нивниот иновативен изум за заштеда на водата.

Вредносен ваучер од НЛБ банка кој ќе го искористат за подобра информатичка опременост на училницата и посовремен пристап во наставата.