100год. од раѓањето на Ацо Шопов

📣Ве очекуваме на 14.03.2023 во 13ч во “Музеј на македонската борба” по повод 100год. од раѓањето на Ацо Шопов.

📣Обраќања и излагања за одбележување на значајниот јубилеј – 100 години од раѓањето на Ацо Шопов.

• Излагањата ќе бидат во насока на чествување на животот, творештвото и преведувачка дејност на Ацо Шопов.

📣Учениците од ООУ”Димитар Миладинов” ќе настапат со поетско рецитирање на поема од Ацо Шопов.