Литературен детски фестивал „Ракатки – 2023“

📣На 19-от републички литературен детски фестивал „Ракатки – 2023“,младите автори пишуваа на темата „Чистата средина – мост до моето здравје“.

🥉Ученикот Даријан Петковски од 5б одделение од ООУ”Димитар Миладинов”-Центар, Скопје го освои третото место.

Ментор:Весна Кусакатска