Општинскиот натпревар по математика

📣Постигнати резултати и освоени места на Општинскиот натпревар по математика во одделенска настава при ООУ „Димитар Миладинов“, Центар, Скопје:

IVа одд ментори: Сандра Здравеска и Надица Мицкоска

 • 🥇Димитар Танчев- 90 бодапрво место
 • 🥇Александар Аврамовски – 86 бода прво м.
 • 🥈Леон Стомилов – 75 бода второ место
 • 🥈Душан Пашовски – 71 бода второ место
 • 🥉Давор Јакасановски – 66 бода трето место
 • 🥉Јоана Трајковска – 50 бода пофалена

IVб ментори: Славица Димитриевска и Даниела Гајдова:

 • 🥇Томо Нестороски -86 бода прво место
 • 🥈Софиа Цивкароски- 76 бода второ место 🥈Неда Наумовска -71 бода второ место
 • 🥈Лина Шумантева -71 бода второ место
 • 🥉Тадеј Наумов -65 бода трето место
 • 👏Мона Гацов -53 бода пофалена
 • 👏Павел Врбоски -50 бода пофален
 • 👏Огнен Деркоски -50 бода пофален
 • 👏Даријан Јакимовски -46 бода пофален

Vа ментор: Цана Здравеска

 • 👏Јована Џиковски -40 бода пофалена

Vб ментор: Весна Кусакатска

 • 🥇Јоана Саламовска -99 бода прво место

Vв ментор: Валентина Тодоровска

 • 🥈Дафина Гечева -75 бода второ место