Општински натпревар по природни науки и биологија

📣Резултати постигнати на општинскиот натпревар по природни науки и биологија одржан на 10.03.2023

ООУ „Димитар Миладинов“ Центар IV одделение

 • 🥇Даријан Јакимовски
 • 🥈Лина Шумантева
 • 🥈Никита Богојевска
 • 🥈Јасна Дамчевска

ментор: Славица Димитриевска и Даниела Гајдова

 • 🥇Каролина Кироска
 • 🥇Мирна Калпак
 • 🥈Ана Марија Тодоровиќ
 • 🥈Ева Иванова

ментор: Сандра Здравеска и Надица Мицкоска

ООУ „Димитар Миладинов“ Центар V одделение

 • 🥈Дамјан Трајковски
 • 🥈Евгенија Димеска
 • 🥈Јована Џиковски

Моника Николаиди Пофалница

ментор: Наташа Велковска

ООУ „Димитар Миладинов“ Центар VI одделение

 • 🥈Стефан Маневски
 • 🥈Марко Бојковски
 • 🥈Ања Ковачев
 • 🥈Гоце Наумовски
 • 🥉Ерика Стојчевска
 • 🥉Јаков Савовски
 • 🥉Бора Феревска
 • 🥉Софија Христовска
 • 🥉Мариастела Топалоска
 • 🥉Лука Арсов

ментор: Марија Апостолова

Резултати по општински натпревар по биологија одржан на 10.03.2023

VII одделение

 • 🥇Ана Дамјановска
 • 🥇Јордан Соколовски
 • 🥈Огнен Трпески
 • 🥉Јорго Проја

Елена Ивановска Пофалница

Теона Пачемска Пофалница

VIII одделение

 • 🥇Елена Сотироска
 • 🥉Симона Алексовска
 • 🥉Лара Јанков

IX одделение

 • 🥇Мила Апостолска
 • 🥈Јован Танчев
 • 🥉Лина Гечева

ментор: Марија Насковска