Регионален натпревар по матеамтика

📣На 04.03.2023 се одржа регионалниот натпревар по матеамтика за учениците од основно образование. Учениците од ООУ „Димитар Миладинов“ ги постигнаа следниве резултати:

 • 🥉Виктор Трајковски 6а одд 55 поени 3 награда
 • 👏Ива Пауновска 6а одд 45поени Пофалница
 • 👏Максим Настевски 6а одд 40 поени Пофалница
 • 🥇Јордан Соколовски 7в одд 100 поени 1 награда
 • 🥇Филип Хаџи-Велков 7б одд 100 поени 1 награда
 • 🥇Лука Анѓеловски 7г одд 100 поени 1 награда
 • 🥈Нина Ќосиќ 7а одд 75 поени 2 награда
 • 🥉Марко Банишки 7в одд 55 поени 3 награда
 • 🥉Александар Ристевски 7г 55 поени 3 награда
 • 🥉Лука Пауновски 8а одд 58 поени 3 награда
 • 🥉Ангел Муковски 8а одд 56 поени 3 награда
 • 🥇Бодан Николов 9а одд 90 поени 1 награда
 • 🥈Петар Дамјаноски 9а одд 74 поени 2 награда.

🥉На 17 декември Бодан Николов 9 a освои бронзен медал на меморијален натпревар Александар Блажевски Цане

Честитки за сите ученици и нивните наставнички ментори : Весна Кочовска, Катерина Стаменковиќ и Бети Стојоска.