Регионален натпревар по математика

На 04.03.2023 се одржа регионален натпревар по математика за учениците од основно образование. Учениците од ООУ „Димитар Миладинов“ Центар, Скопје,

ги постигнаа следниве резултати:

IV одделение:

 • 🥈Јоана Трајковска- 2 награда;
 • 🥉Леон Стоимилов – 3 награда;
 • 🥉Давор Јакасановски – 3 награда
 • 🥉Душан Пашовски – 3 награда
 • 👏Димитар Танчев – пофалница

Ментори: Сандра Здравеска и Надица Мицкоска

 • 🥇Софиа Цивкароски – 1 награда
 • 🥈Томо Нестороски – 2 награда
 • 🥉Тадеј Наумов – 3 награда
 • 🥉Неда Наумовска – 3 награда
 • 👏Лина Шумантева – пофалница
 • 👏Огнен Деркоски – пофалница

Ментори: Славица Димитриевска и Даниела Гајдова

V одделение:

 • 🥇Јоана Саламовска – 1 награда

Ментор: Весна Кусакатска

 • 🥈Дафина Гечева – 2 награда

Ментор: Валентина Тодоровска