Турнир во шах

На 21. 03. 2023 година, во организација на Општина Центар – Скопје во

ООУ „Киро Глигоров“ се оддржа турнир во шах за ученици од I – IX одделение.

Учениците од ООУ „Димитар Миладинов“, Центар, Скопје ги постигнаа следниве резултати:

  • 🥇V одд. Павел Крстевски – прво место
  • 🥈V одд. Горазд Черепналковски – второ место
  • 🥇IX одд, Кристијан Лазовски – прво место

Ментори: Славица Димитриевска – одделенски наставник

Јован Миловски – наставник по физичко и здравствено образование