Регионален натпревар по природни науки

Резултати постигнати на регионалниот натпревар по природни науки одржан на 10.04.2023

ООУ „Димитар Миладинов“ Центар V одделение

 • 🥉ДамјанТрајковски
 • 🥉Евгенија Димеска
 • Јована Џиковски Пофалница
 • Моника Николаиди Учество

ментор: Наташа Велковска

ООУ „Димитар Миладинов“ Центар VI одделение

 • 🥈Марко Бојковски
 • 🥉Гоце Наумовски
 • 🥉Стефан Маневски
 • 🥉Софија Христовска
 • Мариастела Топалоска Пофалница
 • Бора Феревска Пофалница
 • Ања Ковачев Пофалница
 • Ерика Стојчевска Пофалница
 • Јаков Савовски Пофалница

ментор: Марија Апостолова