Светскиот ден на книгата

За Светскиот ден на книгата учениците од нашето училиште подарија лектири , сликовници и книги за нашата училишна библиотека, пофалба до 4б одд и нас. Славица и Даниела каде што сите ученици од одд подарија по една – две книги