гостин Г-ѓа Ана Фрицханд

Состанок на Совет на родители од ООУ”Димитар Милдинов”-Центар, со специјален гостин Г-ѓа Ана Фрицханд која е редовен професор на Институтот за психологија при УКИМ и Раководител на Институтот за психологија на Филозофскиот Факултет при УКИМ во Скопје.