Работилница за орална хигиена

👉Катедрата за детска и превентивна стоматологија и студентите од Стоматолошки факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на ден 19.05.2023год. одржаа едукативна работилница за орална хигиена во првите одделенија во ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар“.