Екскурзија низ Источна Македонија

Учениците од 6тите одделенија од ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар, реализираа дводневна екскурзија низ Источна Македонија од 22.05. до 23.05.2023

Локации кои ги посетија:

Саат Кулата и Градскиот музеј во Кратово,

Училиштето на Гоце Делчев и црквата Успесение на Пресвета Богородица во Штип, црквата Св. Тројца и посета на манастирот во с. Водоча, Колешинскиот

водопад и термите во Банско и Дојранското езеро.