Најдобар ученик

Доделување на дипломи за најдобар ученик, во организација на Општина Центар. Во ООУ “Ј.Х.Песталоци” се одбележа празникот на нашите просветители “Св. Кирил и Методиј” со свечено доделување на дипломите за најдобар ученик. Од нашето училиште ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар диплома за најдобар ученик доби Петар Дамјаноски од IXа одделение.

Честитки за нашиот ученик 👏👏👏