Најубав уреден училишен двор

Нашиот проект ,,Еко училница” како дел од училишниот двор на ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар, кој учествува во конкурсот за најубав уреден училишен двор со еко материјали во организација на Општина Центар.

Од една идеја до крајна реализација со голема посветеност ,креативност и инспирација за време од еден месец создадовме една своја еко приказна во која се надеваме сите ние ќе уживаме!

Ментор: Соња Д.Богдановска

Наставници учесници: Наташа Велковска, Александра Давидовиц-О’Неилл, Славица Димитриевска и Симона Анастасовска

Ученици од 2а,4б ,7а,б,в,г и 9а,б,в одделение

Родители учесници:Даниела и Стевче Колевски.

Голема благодарност до сите учесници кои дадоа свој значаен придонес за овој проект !