Пролетна екскурзија – Дељадровце

Кога? Денес

Каде? Во Дељадровце

Кој? Учениците од I-IX одд.

Зошто? Реализирање на еднодневна пролетна екскурзија

Што се случи? Весела, разиграна атмосфера, исполнета со друштвени игри, смеа, малку прскање со вода и другарство!