Реновирани тоалети на првиот кат

Во пресрет на новата 2023/24 учебна година,целосно се реновирани тоалетите на првиот кат на нашето

училиште. Активно се подготвуваме за обезбедување квалитетни услови за настава на учениците и вработените.

Среќен почеток на сите ученици и вработени 🍀