Родител предавач – Миле Насковски

Голема благодарност до нашиот родител Миле Насковски, за укажаната можност учениците од VI одделение да ги прошират и збогатат своите знаења за темата која ја изучуваат по Природни науки ,,Вселена и Сончев систем”.