Општинскиот натпревар по математика

На 02.02.2024 год. се одржа Општинскиот натпревар по математика, на кој учениците од:

IV a одделение под менторство на одделенскиот наставник Снежана Христова ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Михаил Ташовски (91 бод)

🥈Второ место – Матеј Соколовски (71 бод)

🥉Трето место – Иван Десков (57 бода)

IV б одделение под менторство на одделенскиот наставник Наташа Самарска Миланова ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Миа Цекова (94 бода)

🥈Второ место – Павел Ристевски (81 бод)

🥈Второ место – Петар Трошановски (75 бода)

🥉Трето место – Каја Прчоска (65 бода)

🎫 Пофалница – Марко Митоски (50 бода)

IV в одделение под менторство на одделенскиот наставник Лидија Бозаревска ги постигнаа следните резултати:

🥈Второ место – Матеј Симоновски (75 бода)

V а одделение под менторство на одделенскиот наставник Сандра Здравеска ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Давор Јакасановски (100 бода)

🥇Прво место – Леон Стоимилов (100 бода)

🥈Второ место – Јоана Трајковска (80 бода)

🥈Второ место – Соња Топаловска (74 бода)

🥉Трето место – Матеа Бачваров (68 бода)

🥉Трето место – Димитар Танчев (61 бод)

V б одделение под менторство на одделенскиот наставник Даниела Гајдова ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Тадеј Наумов (100 бода)

🥈Второ место – Лина Шумантева (82 бода)

🥈Второ место – Неда Наумовска (73 бода)

🥉Трето место – Томо Нестороски (68 бода)

🥉Трето место – Софиа Цивкароски (55 бода)

🥉Трето место – Мона Гацов (55 бода)

🎫 Пофалница – Павел Врбоски (40 бода)

VI одделение под менторство на предметниот наставник по математика Бети Стојоска Стојановска ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Јоана Саламовска (100 бода)

🥉Трето место – Дафина Гечева (55 бода)

VII одделение под менторство на предметниот наставник по математика Катерина Стаменковиќ ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Ина Пауновска (90 бода)

🥉Трето место – Виктор Трајковски (60 бода)

🎫 Пофалница – Кристијана Атанасова (40 бода)

VIII одделение под менторство на предметниот наставник по математика Весна Кочовска Ивановска ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Филип Хаџи-Велков (100 бода)

🎫 Пофалница – Лука Ангеловски (40 бода)

Под менторство на предметниот наставник по математика Катерина Стаменковиќ ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Јордан Соколовски (86 бода)

🎫 Пофалница – Емил Петровски (40 бода)

IX одделение под менторство на предметниот наставник по математика Весна Кочовска Ивановска ги постигнаа следните резултати:

🥇Прво место – Лука Пауновски (86 бода)

🥈Второ место – Ангел Мукоски (75 бода)

Сите ученици продолжуваат на Регионален натпревар. Среќно!!!