Запознавање со св.Трифун и св.Валентин

На ден 14.02.2024 на часот по Мултикултурни работилници се запознавме со историјата на двата празника св.Трифун ,Ден на лозарите и виното(православен светец) и св.Валентин Ден на љубовта (католички светец) и со различните обичаи на двата празници ,како кроење на лозови гранчиња и изработка на картички со пораки за нашите сакани и драги луѓе .Учениците исто така подготвија и кутија со анонимни пораки каде секој можеше да напише писмо до друг ученик од нашето училиште.