Новинарство и професијата новинар

На ден 16.02.2024 год. на часот по македонски јазик во 6а одделение се одржа отворен час на тема :Новинарство и професијата новинар со нашата гостинка Ksenija Makazlieva Trajceva новинар во Просветно дело ,уредник на детските списанија Росица ,Другарче и Наш свет ,која ни ја доближи професијата одблизу и не запозна со сите потребни фази и процеси за да се биде новинар,а учениците имаа прилика на кратко да бидат во улогата на новинари и да и направат интервју на нашата гостинка .

Ти благодариме Ксенија Маказлиева Трајчева за прекрасната соработка .